มผัสธรรมชาติกลางกรุงเทพ กันที่ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

โครงการ “ป่าในกรุง” เป็นศูนย์การเรียนรู้ของทาง ปตท. จัดทำขึ้นมาครับ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวส นั้นเองครับ

Continue reading “มผัสธรรมชาติกลางกรุงเทพ กันที่ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง”
Advertisement