พิชิตบันไดก่ายฟ้า สู่ยอดดอยแห่งศรีทธา “ดอยหลวง-ดอยหนอก”

ทริปนี้พาเพื่อน ๆ เดินทางพิชิตยอดดอย 🌄 ที่มีรูปร่างแปลกตา มองเห็นเป็นยอดหินสูงใหญ่ลักษณะคล้ายหนอกของสัตว์ 🐂 ท่ามกลางยอดเขาเขียวขจี “ด อ ย ห ล ว ง – ด อ ย ห น อ ก” นั้นเอง

ดอยหลวง-ดอยนอก นั้นเป็นพื้นที่ ๆ อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดพะเยา ครับ เป็นยอดเขาสูงที่มองเห็นได้จากในเมืองพะเยาเลยแหล่ะครับ เดินเล่นกว๊านพะเยาก็สามารถมองเห็น 👀 ดอยนี้ได้ครับ

การเดินทางต้องเดินด้วยเท้าขึ้นไปครับระยะทางจากจุดเริ่มเดินถึงจุดตั้งแคมป์ 9 กิโลเมตร ผ่านทั้งป่ารก ขึ้นเขาลูกโน้นน ลงเขาลูกนี้ สู้ทั้งแดดและความชัน โดยจุดที่มีความชันมากคือสันหมูแม่ด้อง และบันไดก่ายฟ้า จนมาถึงบริเวณยอดดอยหลวงซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุด สูง 1,694 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถมองเห็นวิวกว๊านพะเยา และตัวเมืองพะเยาได้แบบชัดเจน


จากยอดดอยหลวงจะสามารถมองเห็นยอดดอยที่เป็นหินสูงใหญ่ลักษณะคล้ายหนอกของสัตว์ นั้นก็คือยอดดอยหนอกนั้นเองครับห่างออกไปราว 2 กิโลเมตร การขึ้นไปบนยอดดอยหนอกนั้นค่อนข้างชันต้องใช้การปีนป่าย บนยอดมีการสร้างเจดีย์ พระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่ด้วยพลังศรัทธาของชาวบ้าน🏃‍♂️🏃‍♀️ การเดินขึ้นดอยหลวง-ดอยหนอก นี้จะไม่เดินลงทางเดิม โดยจะเดินลงในอีกเส้นทางซึ่งก็จะได้พบกันผานางจูบ และน้ำตกผาเกล็ดนาค (บริเวณนี้สามารถตั้งแคมป์พักแรมริมน้ำตกได้) ก็เป็นเส้นทางเดินป่า ปีนเขาที่สนุก เหนื่อยแต่ก็ได้เห็นวิวที่สวยงาม พร้อมภูเขารูปร่างแปลกตาครับการพิชิตยอดดอยหลวง-ดอยหนอกนี้ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมพอสมควร 💪 ครับเพราะ ระยะยางเดินค่อนข้างไกล และทางที่ชันประมาณนึง อีกทั้งต้องเตรียมเสบียง 🍗 ไปด้วยนะครับ เพราะไม่มีร้านค้าบนยอดดอย ส่วนห้องน้ำก็ไม่มีเช่นกันครับ
.
เพื่อน ๆ ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้กับทาง พี่ธร (เจ้าหน้าที่อุทยาน) ☎️ 086-136-8389

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s